اخبار
عزم جدی شورا برای بازگشت وضعیت سرویس مدارس استثنایی به روال سابق
شهربانو امانی، عضو کمیسیو عمران و حمل و نقل مطرح کرد : (2)
عزم جدی شورا برای بازگشت وضعیت سرویس مدارس استثنایی به روال سابق
1397/6/26
لایحه ساماندهی میدان امام خمینی باید در تمامی کمیسیون های شورای شهر بررسی شود تا دوباره فاجعه ای مانند میدان امام حسین(ع) رخ ندهد
مهندس محسن سرخو در واکنش به ارائه لایحه ساماندهی میدان امام خمینی در شورای شهر تهران مطرح کرد :
لایحه ساماندهی میدان امام خمینی باید در تمامی کمیسیون های شورای شهر بررسی شود تا دوباره فاجعه ای مانند میدان ا...
1396/4/11
کمبود ۴۰۰ پایگاه اورژانس در شهر تهران
ضرورت الزام ساختمان های بلند مرتبه به ایجاد پد بالگردها
کمبود ۴۰۰ پایگاه اورژانس در شهر تهران
1396/3/30
گزارش حسابرسی تلفیقی صورت های مالی شهرداری تهران
گزارش حسابرسی تلفیقی صورت های مالی شهرداری تهران
گزارش حسابرسی تلفیقی صورت های مالی شهرداری تهران
1396/3/21