شورا در رسانه
اشکال در زیرساخت‌های طرح ترافیک جدید درآمد‌ها را نصف کرد/ ورود ۲ برابری خودرو‌های غیر مجاز به محدوده
1397/11/3
محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان :
اشکال در زیرساخت‌های طرح ترافیک جدید درآمد‌ها را نصف کرد/ ورود ۲ برابری خودرو‌های غیر مجاز به محدوده
تدوین لایحه حقوق شهروندی در شورا
1397/11/3
ناهید خداکرمی به خبرنگار فارس خبر داد:
تدوین لایحه حقوق شهروندی در شورا