اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد جواد حق شناس
  • آقای حسن خلیل آبادی
  • خانم الهام فخاری
  • آقای احمد مسجد جامعی
  • آقای حجت نظری
یادداشت
دستاورد های بزرگ جامعه از مسیر تعلیم و تربیت میسر می شود
محسن هاشمی در مراسم یکصدمین سالگرد تاسیس دانشگاه خوارزمی بیان داشت:
دستاورد های بزرگ جامعه از مسیر تعلیم و تربیت...
1397/2/4
اعتراض به عدم ابلاغ لغو مصوبه برج باغ ها از سوی شهرداری تهران / شهرداری تهران ملزم به ارائه طرج جایگزین برج باغ ها شد
در جلسه مشترک کمیسیون های شهرسازی و سلامت شورای شهر تهران مطرح شد:
اعتراض به عدم ابلاغ لغو مصوبه برج باغ ها از ...
1397/2/4
اخبار
رویکرد ما به تهران باید به مثابه یک شهر جهانی باشد / ارائه پیشنهاد راه اندازي كميته ويژه نوآوري هاي شهري
گفت و گو با الهام فخاری به بهانه حضور در نشست سازمان شهرهاي متحد و دولت هاي محلي غرب آسيا و خاورميانه ؛
رویکرد ما به تهران باید به مثابه یک شهر جهانی باشد / ارائه پیشنهاد راه اندازي كميته ويژه نوآوري هاي شهري
1396/8/6
طرح شهردار مدرسه در تربیت مدنی دانش آموزان بسیار موثر است/ مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین از نکات بسیار مهم است
احمد مسجد جامعی در واکنش به گزارش مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بیان داشت:3-16
طرح شهردار مدرسه در تربیت مدنی دانش آموزان بسیار موثر است/ مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین از نکات بسیار ...
1396/8/2

کمیته ها