اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد جواد حق شناس
  • آقای حسن خلیل آبادی
  • خانم الهام فخاری
  • آقای احمد مسجد جامعی
  • آقای حجت نظری
یادداشت
مكان‌هاي اعلام شده ربطي به اعتراضات خودجوش ندارد/در مورد اعتراضات بايد بازنگري صورت بگيرد
حق شناس در گفت و گو با شهردار آنلاین:
مكان‌هاي اعلام شده ربطي به اعتراضات خودجوش ن...
1397/3/28
از آشفتگی مالی در دوره قبل تا ایجاد بانک اطلاعاتی / بودجه ستاد برای توان افزایی  تشکل های مردمی است نه کمک به خیریه ها / عکس
ارایه گزارش ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد از زبان حجت نظری:
از آشفتگی مالی در دوره قبل تا ایجاد بانک اطل...
1397/3/28
اخبار
رویکرد ما به تهران باید به مثابه یک شهر جهانی باشد / ارائه پیشنهاد راه اندازي كميته ويژه نوآوري هاي شهري
گفت و گو با الهام فخاری به بهانه حضور در نشست سازمان شهرهاي متحد و دولت هاي محلي غرب آسيا و خاورميانه ؛
رویکرد ما به تهران باید به مثابه یک شهر جهانی باشد / ارائه پیشنهاد راه اندازي كميته ويژه نوآوري هاي شهري
1396/8/6
طرح شهردار مدرسه در تربیت مدنی دانش آموزان بسیار موثر است/ مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین از نکات بسیار مهم است
احمد مسجد جامعی در واکنش به گزارش مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بیان داشت:3-16
طرح شهردار مدرسه در تربیت مدنی دانش آموزان بسیار موثر است/ مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین از نکات بسیار ...
1396/8/2

کمیته ها