اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد جواد حق شناس
  • آقای حسن خلیل آبادی
  • خانم الهام فخاری
  • آقای احمد مسجد جامعی
  • آقای حجت نظری
یادداشت
حضور شهردار تهران در شورا
در هشتادو نهمین جلسه شورا صورت می گیرد:
حضور شهردار تهران در شورا
1397/7/2
نظر موافق شورا برای تداوم شورایاری ها/ برگزاری انتخابات شورایاری ها در آینده نزدیک
علی اعطا در گفت و گو با خبرگزاری شبستان خبر داد:
نظر موافق شورا برای تداوم شورایاری ها/ برگزا...
1397/7/2
نواخته شدن زنگ مهر در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه 17
با حضور میرلوحی در آستانه آغاز سال تحصیلی صورت گرفت:
نواخته شدن زنگ مهر در دبیرستان دخترانه حضرت ...
1397/7/2

کمیته ها