اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد جواد حق شناس
  • آقای حسن خلیل آبادی
  • خانم الهام فخاری
  • آقای احمد مسجد جامعی
  • آقای حجت نظری
یادداشت
 به مناسبت هفتة وحدت
با تبریک میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام صلی ا.. علیه و آله و سلم و فرزند برومندشان امام جعفر صادق علیه السلام
به مناسبت هفتة وحدت
1394/10/7
هفته دفاع مقدس
حجة‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی:
هفته دفاع مقدس
1394/6/31

کمیته ها