اعضاء کمیسیون
  • ریاست :خانم زهرا صدر اعظم نوری
  • خانم ناهید خدا کرمی
  • آقای آرش حسینی میلانی
یادداشت ها
اخبار


رود دره‌ها منابع طبيعي ارزشمند تهران هستند/ ضرورت نگاه ‌محیط زیستي در تمام مناطق 22گانه پایتخت
1397/4/19

شورای شهر از واگن‌سازی داخلی حمایت می‌کند
زهرا صدراعظم نوري در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
شورای شهر از واگن‌سازی داخلی حمایت می‌کند
1397/4/16

لزوم شناسایی نقاط فرونشست شهر تهران/ رویکرد شورای پنجم مردم‌محوری است
رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران:
لزوم شناسایی نقاط فرونشست شهر تهران/ رویکرد شورای پنجم مردم‌محوری است
1397/4/16
حفظ باغات و فضاي سبز خط قرمز شورا است/ ضرورت نظرخواهی از مردم قبل از انجام هر اقدامی در شهر
رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران:
حفظ باغات و فضاي سبز خط قرمز شورا است/ ضرورت نظرخواهی از مردم قبل از انجام هر اقدامی در شهر
1397/4/15

کمیته ها