اعضاء کمیسیون
  • ریاست :خانم زهرا صدر اعظم نوری
  • خانم ناهید خدا کرمی
  • آقای آرش حسینی میلانی
یادداشت ها
اخبار
طرح جامع پسماند تهران در اردیبشهت به شورا می آید
"پلاستیک" درصدر زباله های تهرانی‌ها
1398/7/28
تغییر الگوی کشت در پایتخت/کاشت گونه‌های درختی و درختچه‌ای کم‌مصرف در مناطق 22گانه
رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران مطرح کرد:
تغییر الگوی کشت در پایتخت/کاشت گونه‌های درختی و درختچه‌ای کم‌مصرف در مناطق 22گانه
1398/7/22

کمیته ها