اعضاء کمیسیون
  • ریاست :خانم زهرا صدر اعظم نوری
  • خانم ناهید خدا کرمی
  • آقای آرش حسینی میلانی
یادداشت ها
اخبار
حفاظت از باغات تهران باید نهادینه شود
زهرا صدراعظم نوری در گفت‌‌وگو با رادیو صبح و گفت‌وگو:
حفاظت از باغات تهران باید نهادینه شود
1398/5/22
مبارزه با مافیای پسماند آغاز شد
صدراعظم نوری در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس:
مبارزه با مافیای پسماند آغاز شد
1398/5/22
دلیل استقبال شهروندان از جایگاه های عرضه دام بهداشتی
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران مطرح کرد:
دلیل استقبال شهروندان از جایگاه های عرضه دام بهداشتی
1398/5/22

کمیته ها