اعضاء کمیسیون
  • ریاست: آقای محمد سالاری
  • آقای علی اعطا
  • خانم زهرا نژاد بهرام
اخبار
الزام شهرداری های مراکز استان‌ها به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی / تشکیل نهاد مطالعات، تهیه، راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری در مراکز استان ها
در مجمع مشورتی روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مراکز استان ها تصویب شد:
الزام شهرداری های مراکز استان‌ها به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی / تشکیل نهاد مطالعات، تهیه، راهبری و پایش طرح...
1398/4/12
شاخص‌های تفسیرپذیر آیین‌نامه شورایاری‌ها کاهش یافت
محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم :
شاخص‌های تفسیرپذیر آیین‌نامه شورایاری‌ها کاهش یافت
1398/4/3
صدور دستور احیاء و اجراي سند مجموعه شهري تهران و شهرهای پیرامونی
سالاری در نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار شد:
صدور دستور احیاء و اجراي سند مجموعه شهري تهران و شهرهای پیرامونی
1397/12/25
معماری و طرح های شهری در تعارض منافع شهروندان و شوداگران بیشتر جانب سوداگران بوده است
محمد سالاری در تبیین کارنامه معماری و طرح های شهری 4 دهه گذشته در تحقق حق به شهر:
معماری و طرح های شهری در تعارض منافع شهروندان و شوداگران بیشتر جانب سوداگران بوده است
1397/12/8
اطلاع رسانی

کمیته ها