اعضاء کمیسیون
  • ریاست: آقای محمد سالاری
  • آقای علی اعطا
  • خانم زهرا نژاد بهرام
یادداشت ها
اخبار
اهداف طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران محقق نشد
سالاری در همایش "نگاهی بر طرح های توسعه شهری از ایده تا عمل ":
اهداف طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران محقق نشد
1395/12/18
طرح تفصیلی شهر تهران به اهداف خود نرسید
سالاری با اشاره به گذشت 5 سال از ابلاغ طرح تفصیلی :
طرح تفصیلی شهر تهران به اهداف خود نرسید
1395/10/7
تهران رانتی و سلیقه‌ای اداره می‌شود
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران:
تهران رانتی و سلیقه‌ای اداره می‌شود
1395/9/24
اطلاع رسانی

کمیته ها