اعضاء کمیسیون
  • ریاست: آقای محمد سالاری
  • آقای علی اعطا
  • خانم زهرا نژاد بهرام
اخبار
شهرداری از تخلف مال‌ها درآمدزایی می‌کرد
محمد سالاری در گفت و گو با « ایران»:
شهرداری از تخلف مال‌ها درآمدزایی می‌کرد
1397/5/17
تقدیر سالاری از ورود دادستانی کل کشور به بررسی پرونده تخلفات پالادیوم
تشکیل جلسه مشترک مدیریت شهری و قوه قضاییه در خصوص بررسی پرونده‌ تخلفات پالادیوم
تقدیر سالاری از ورود دادستانی کل کشور به بررسی پرونده تخلفات پالادیوم
1397/5/7
بحران پروژه های مشارکتی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران
محمد سالاری در گفت و گو با ایلنامطرح کرد :
بحران پروژه های مشارکتی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران
1397/5/5
اطلاع رسانی

کمیته ها