اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد علیخانی
  • آقای محسن هاشمی
  • خانم شهربانو امانی
  • آقای افشین حبیب زاده
اخبار
عزم جدی شورا برای بازگشت وضعیت سرویس مدارس استثنایی به روال سابق
شهربانو امانی، عضو کمیسیو عمران و حمل و نقل مطرح کرد : (2)
عزم جدی شورا برای بازگشت وضعیت سرویس مدارس استثنایی به روال سابق
1397/6/26
توسعه شهر با رعایت ضوابط و مقررات قابل جمع است
حبیب زاده در جمع خبرنگاران خبر داد :
توسعه شهر با رعایت ضوابط و مقررات قابل جمع است
1397/3/1
 سهم زنان در کابینه شما چقدر است/ مشارکت مردم را چگونه محقق می کنید
شهربانو امانی در نقد و بررسی برنامه های سید محمود حسینی: 3-61
سهم زنان در کابینه شما چقدر است/ مشارکت مردم را چگونه محقق می کنید
1397/2/17
افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم های سرسام آور نبوده است/ ضرورت تقویت گفتگوهای اجتماعی در شهرداری از طریق تقویت تشکل های حوزه کارگری
افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران در آستانه روز کارگر تاکید کرد: 3-59
افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم های سرسام آور نبوده است/ ضرورت تقویت گفتگوهای اجتماعی در شهرداری از طریق تق...
1397/2/9

کمیته ها