اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد علیخانی
  • آقای محسن هاشمی
  • خانم شهربانو امانی
  • آقای افشین حبیب زاده
یادداشت ها
اخبار
دست یابی به درآمد های پایدار با استفاده از ساماندهی پارک حاشیه ای/ 313 کیلومتر مسیر دوچرخه بلا استفاده / 30 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در شهر تهران
محمد علیخانی در ارائه گزارش چشم انداز برنامه کلان کمیسیون عمران مطرح کرد:3-15
دست یابی به درآمد های پایدار با استفاده از ساماندهی پارک حاشیه ای/ 313 کیلومتر مسیر دوچرخه بلا استفاده / 30 هز...
1396/7/30
محسن هاشمی : بی نظمی شدید در نصب دکل ها در سطح شهر وجود دارد/ زهرا صدر اعظم نوری : موضوعات سلامت و محیط زست در بیشتر مسائل مغفول مانده
در جریان انتخاب نماینده شورا برای مصوبه سامان دهی دکل ها و ایستگاه های رادیویی مطرح شد: 8-6
محسن هاشمی : بی نظمی شدید در نصب دکل ها در سطح شهر وجود دارد/ زهرا صدر اعظم نوری : موضوعات سلامت و محیط زست در...
1396/6/19

کمیته ها