اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای سید ابراهیم امینی
  • یک نماینده از هر 5 کمیسیون
یادداشت ها
شکایت قالیباف و حقوق شهروندی 1397/7/1
باید شهر را از خواب بیدار کرد 1397/7/1
نهاد برآمده از دموكراسي
زهرا نژاد بهرام
نهاد برآمده از دموكراسي
1397/7/1
چه کسی چگونه و چرا پاسخ‌گویی انجام می‌دهد؟ چرا پاسخ‌گویی؟
الهام فخاری در اجلاس متروپلیس ژوهانسبورگ
چه کسی چگونه و چرا پاسخ‌گویی انجام می‌دهد؟ چ...
1397/6/14
اخبار
بررسی فرایند تشخیص باغات در کمیته حقوقی
در جلسه کمیته حقوقی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران؛
بررسی فرایند تشخیص باغات در کمیته حقوقی
1397/2/5
از توسعه بیمه همگانی تا اصلاح فرهنگ تغذیه
پیشنهادات ابراهیم امینی برای مبارزه با سرطان:
از توسعه بیمه همگانی تا اصلاح فرهنگ تغذیه
1396/11/7
نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه
نایب رییس شورا در دومین روز برگزاری کنگره ملی حقوق ایران:
نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه
1396/8/4

کمیته ها