اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای سید ابراهیم امینی
  • یک نماینده از هر 5 کمیسیون
یادداشت ها
رقیب به دنبال بی‌ثبات نشان دادن شورا 1397/8/23
لطفا وعده مشخص بدهید
بهاره آروین:
لطفا وعده مشخص بدهید
1397/8/18
دستفروشی جرم نیست
زهرا نژاد‌بهرام :
دستفروشی جرم نیست
1397/8/14
یک ناداستان برای اربعین
احمد مسجدجامعی:
یک ناداستان برای اربعین
1397/8/7
اخبار
بررسی فرایند تشخیص باغات در کمیته حقوقی
در جلسه کمیته حقوقی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران؛
بررسی فرایند تشخیص باغات در کمیته حقوقی
1397/2/5
از توسعه بیمه همگانی تا اصلاح فرهنگ تغذیه
پیشنهادات ابراهیم امینی برای مبارزه با سرطان:
از توسعه بیمه همگانی تا اصلاح فرهنگ تغذیه
1396/11/7
نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه
نایب رییس شورا در دومین روز برگزاری کنگره ملی حقوق ایران:
نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه
1396/8/4

کمیته ها