اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای مرتضی الویری
  • آقای سید حسین رسولی
  • خانم بهاره آروین
  • آقای سید محمود میرلوحی
  • آقای مجید فراهانی
یادداشت ها
اخبار
ادبیات گرد و حکیمانه راه حل مشکلات زیست محیطی نیست/ تکلیف آلودگی هوا را حاکمیت روشن کند
سید حسن رسولی در واکنش به اظهارات معاون رییس جمهور در شورا گفت: 17-17
ادبیات گرد و حکیمانه راه حل مشکلات زیست محیطی نیست/ تکلیف آلودگی هوا را حاکمیت روشن کند
1396/8/7
وجود 4000 کارمند بیکار حقوق‌بگیر در مترو/ صدور ماهی 130 هزار فیش حقوقی در شهرداری تهران
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خبر داد
وجود 4000 "کارمند بیکار" حقوق‌بگیر در مترو/ صدور ماهی 130 هزار فیش حقوقی در شهرداری تهران
1396/8/1
طرح های باقی مانده از دوره چهارم بررسی شوند
مرتضی الویری بیان کرد: 5-15
طرح های باقی مانده از دوره چهارم بررسی شوند
1396/7/30
تسریع در صدور احکام موسسه مالی کاسپین/ مشکل مالباختگان را حل کنید
حسن رسولی خطاب به وزیر دادگستری بیان داشت: 9-12
تسریع در صدور احکام موسسه مالی کاسپین/ مشکل مالباختگان را حل کنید
1396/7/18

کمیته ها