اخبار

تجربه شوراها بسیار موفق بوده است/ انتخابات شوراها نباید در فضای انتخابات ریاست جمهوری گم شود
حجت الاسلام سید حسن خمینی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران بیان کرد:
تجربه شوراها بسیار موفق بوده است/ انتخابات شوراها نباید در فضای انتخابات ریاست جمهوری گم شود
1396/2/4

ضعف فرهنگی و اخلاقی کجاست؟
احمد مسجد جامعی در جلسۀ امروز شورا مطرح کرد: 13-343
ضعف فرهنگی و اخلاقی کجاست؟
1396/2/3
از اعلام عمومی ساختمان های نا ایمن تا لزوم بازنگری مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
اقبال شاکری با اشاره به خروجی گزارش بررسی حادثه پلاسکو: 12-343
از اعلام عمومی ساختمان های نا ایمن تا لزوم بازنگری مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
1396/2/3