شورا در رسانه
1395/6/24
  ورود شورای شهر به موضوع ریزش های مترو/ بحران های زیر زمینی در شهر بی دفاع 
یادداشت ها
اخبار
جمعیت پذیری خط قرمز شهر تهران است
محمد سالاری در بازدید از منطقه 21 بیان کرد ؛
جمعیت پذیری خط قرمز شهر تهران است
1395/6/29
جایگاه شوراها و اعضای آن بالاتر از این تهمت هاست
1395/6/29