شورا در رسانه
1395/6/24
  ورود شورای شهر به موضوع ریزش های مترو/ بحران های زیر زمینی در شهر بی دفاع 
یادداشت ها
روز تهران
حجت الاسلام ناصحی:
روز تهران
1395/7/13
غربالگری دم به دم انقلابی 1395/6/20
اخبار
نامه فرمانداری جای تعجب دارد / شهرداری سریعا تخریب کند در غیر اینصورت طرح سوال خواهم کرد
دوستی با اشاره به نامه توقف تخریب طبقه هفتم علاءالدین؛10-298
نامه فرمانداری جای تعجب دارد / شهرداری سریعا تخریب کند در غیر اینصورت طرح سوال خواهم کرد
1395/7/27