شورا در رسانه
1395/5/4
الهه راستگو: برخورد ضعیف با دریافت های نجومی موجب دلسردی از مسئولان می شود/ مسجد جامعی: خرد و علم با دین در فرهنگ ایران هم راستا هستند
اخبار
مدیریت سازمان فرهنگی هنری و معاونت اجتماعی یکی شود
حجت الاسلام ناصحی پیشنهاد داد:20-279
مدیریت سازمان فرهنگی هنری و معاونت اجتماعی یکی شود
1395/5/5
برخورد سیاسی با بدهی های دولت به شهرداری تهران درست نیست
سرخو با اشاره به گزارش معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: 15-279
برخورد سیاسی با بدهی های دولت به شهرداری تهران درست نیست
1395/5/5