اخبار
مطالب منتقل شده در رسانه ها در مورد خط 7صحیح نبود
رئیس کمیته عمران شورای شهر پس از بازدید خط 7: 2
مطالب منتقل شده در رسانه ها در مورد خط 7صحیح نبود
1396/4/3
موضوع فیش های نجومی و املاک شهرداری همچنان نامعلوم است
تذکر جدیدی به رییس دولت و شهردار ؛10-354
موضوع فیش های نجومی و املاک شهرداری همچنان نامعلوم است
1396/3/30
تثبیت سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران
با قید یک فوریت تصویب شد:9-354
تثبیت سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران
1396/3/30