اخبار
استعفا  قدمی در دفاع از حقوق شهروندان بود
احمد مسجد جامعی با اشاره به اقدام شهردار منطقه 2: 3-238
استعفا قدمی در دفاع از حقوق شهروندان بود
1394/11/25
رد اعتراض فرمانداری به عدم دخالت شورا در امور سازمان فرهنگی و هنری
در دویست و سی و هشتمین جلسه شورا تصویب شد؛ 4-238
رد اعتراض فرمانداری به عدم دخالت شورا در امور سازمان فرهنگی و هنری
1394/11/25
از شهردار می خواهیم با این استعفا موافقت نکند
اعضای شورا در واکنش به استعفای شهردار منطقه 2: 3-238
از شهردار می خواهیم با این استعفا موافقت نکند
1394/11/25
پیشرفت جوانان ممتاز این مرز و بوم نتیجه تربیت صحیح اولیاء و مربیان است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران :
پیشرفت جوانان ممتاز این مرز و بوم نتیجه تربیت صحیح اولیاء و مربیان است
1394/11/24
توسعه مترو بهترین راه تحقق عدالت اجتماعی است
محمد سالاری در مراسم افتتاح ایستگاه متروی میرزای شیرازی –خط 3:
توسعه مترو بهترین راه تحقق عدالت اجتماعی است
1394/11/21
تحقق جابجایی 6 میلیون نفری با خط 6 و 7 مترو / دولت متروی تهران را تنها نگذارد
ابوالفضل قناعتی در مراسم افتتاح ایستگاه متروی میرزای شیرازی –خط 3:
تحقق جابجایی 6 میلیون نفری با خط 6 و 7 مترو / دولت متروی تهران را تنها نگذارد
1394/11/21