گزارش در صحن
سند تحویل وتحول شهرداری تهران
گزارش شهرداری 24 دیماه 96
سند تحویل وتحول شهرداری تهران
1396/10/24
گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری ، امورشوراهای شهرداری تهران که در سی وپنجمین جلسه شورا ارائه شد 96/10/11
معاونت برنامه ریزی شهرداری در جلسه سی و پنجم شورا ارائه داد:
گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری ، امور...
1396/10/12
شورا در رسانه
تشریح شش ایراد هیات تطبیق به طرح ترافیک جدید
افشین حبیب زاده در گفت و گو با ایسنا بیان داشت:
تشریح شش ایراد هیات تطبیق به طرح ترافیک جدید
1396/12/5
تفاوت های رسیدگی به بودجه 97 با بودجه 96
نژاد بهرام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد:
تفاوت های رسیدگی به بودجه 97 با بودجه 96
1396/12/2
اخبار

اطلاع رسانی
نشست تخصصی چشم‌انداز بازسازی پلاسکو
شورای اسلامی شهر تهران برگزار می کند:
نشست تخصصی "چشم‌انداز بازسازی پلاسکو"
1396/10/30
 شفافیت در انتصابات شهرداری تهران
در چهاردهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی خواهد شد:
شفافیت در انتصابات شهرداری تهران
1396/10/29
جزئیات طرح جدید ترافیک
در دستور کار کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت
جزئیات طرح جدید ترافیک
1396/10/24