شورا در رسانه
1395/2/11
پرویز سروری اعلام کرد: اعلام نتیجه گزارش حادثه کارواش سعادت آباد بر عهده رئیس شورا است/ چمران: با شوراها میتوان دولت ها را کوچک کرد که روز به روز فربه تر نشوند/اگر مردم سالاری دینی تحقق یابد دولت خود را از مردم جدا نمی داند
اخبار