شورا در رسانه
1395/6/3
سروری: نظر اکثریت اعضای شورا به ریاست مجدد چمران/ الهه راستگو: کمیته امداد با بهره گیری از توان سمن ها برای اشتغال زایی محرومین اقدام کند
یادداشت ها
اخبار
لزوم آمایش سرزمینی برای میادین میوه و تره بار
اعضای شورای شهر تاکید کردند:10-287
لزوم آمایش سرزمینی برای میادین میوه و تره بار
1395/6/9
سازمان بازرسی گزارشی در خصوص املاک ارائه نکرده / تنها نامه ای برای سوال از افراد ارائه داده است
مهدی چمران با اشاره به موضوع املاک واگذاری شده توسط شهرداری بیان کرد؛7-287
سازمان بازرسی گزارشی در خصوص املاک ارائه نکرده / تنها نامه ای برای سوال از افراد ارائه داده است
1395/6/9