احمد مسجد جامعی

احمد مسجد جامعی


احمد مسجد جامعي

متولد 1336


تحصیلات 

كارشناس جغرافياي دانشگاه تهران 


سوابق شغلي 

كارشناس مسوول سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

كارشناس مسوول دفتر امور اجتماعي وزارت كشور

مدير كل طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ریيس شوراي فرهنگ عمومي

مشاور ریيس جمهور در امور جوانان

قائم مقام وزير و معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (دولت هفتم)

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (دولتهاي هفتم و هشتم)

ریيس هيأت مديره مؤسسه گفتگوي تمدنها

ریيس هيأت امنای موزه ملي قرآن كريم (1388- 1384)