حبیب کاشانی

حبیب کاشانی


حبيب كاشاني


متولد 1345 در آبادان


تحصیلات

ليسانس حقوق


سوابق اجرايي و اجتماعي

عضو دوره دوم شوراي اسلامي شهر تهران

مدير عامل مجتمع آموزشي و فرهنگي هما

مسوول حراست تيم هاي ملي فوتبال

حضور در جنگ تحميلي

مسوول حوادث غيرمترقبه شهرستان رودبار

فرمانده حوزه مقاومت بسيج و مشاور فرماندهي سپاه ناحيه غرب تهران