آرشیو مقالات گزارش در صحن

گزارشی از نتایج اجرای محدود ه های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال98

'گزارشی از نتایج اجرای محدود ه های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال98
1398/4/23
'گزارشی از نتایج اجرای محدود ه های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال 1398
گزارش عملکرد شهریور 1396 تا پایان شهریور1397 شورای اسلامی شهر تهران

گزارش عملکرد شهریور 1396 تا پایان شهریور1397 شورای اسلامی شهر تهران
1398/4/22
گزارش عملکرد سال اول پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران
گزارش عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

گزارش عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
1398/3/21
گزارش عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران- خرداد 98 
گزارش عملکرد  شرکت آب و فاضلاب

گزارش عملکرد شرکت آب و فاضلاب
1398/2/11
گزارش عملکرد  شرکت اب و فاضلاب  از منابع حاصل از مجوز تبصره 3 ماده واحده و ماده 7 مصوبه شورای اقتص...